Skogflått (Ixodes ricinus)er vanlig i hele Europa, inkludert Norge, og den er den viktigste vektor for smitte av borreliose og flåttbåren hjernebetennelse (TBE). Norge ligger i utkanten av skogflåttens globale utbredelsesområde, og den er stort sett å finne i kystnære strøk fra Halden til Brønnøysund, men undersøkelser de siste årene har vist at skogflåttens utbredelse i Norge stadig blir større ved at den ser ut til å finnes lengre nord og innover i landet enn tidligere. 

Den største risikofaktoren for mennesker som oppholder seg i områder der flåtten finnes er mengden av aktiv flått i terrenget. Antall aktivt vertssøkende flått i et område endrer seg gjennom sesongen, og den antas også å variere fra dag til dag som en konsekvens av lokale værforhold, siden både temperatur og luftfuktighet er faktorer som påvirker flåtten. Denne kortsiktige variasjonen er lite studert. Kunnskap om hvordan risikoen for å bli bitt av flått varierer med sesong og lokale værforhold vil gi oss muligheten til å bedre kunne håndtere den stadig økende utfordringen med flått i Norge.

I dette prosjektet ønsker vi å ta i bruk en nylig utviklet metode for å fastslå den relative mengden av aktivt vertssøkende flått. Ved å observere flått i et konstruert plot som settes ut i terrenget, med et kjent antall flått, er det lett å finne det relative aktivitetsnivået til flåtten over tid. Datainnsamlingen her i Norge er en del av et større skandinavisk samarbeid. 

Datainnsamlingen består i å jevnlig observere og registrere antall aktiv flått i plottene som står plassert på Gimlemoen. Studenten kan enten velge å gjennomføre intensiv observasjon (hver time) over noen dager, for å studere detaljert døgnvariasjon (i så fall er datainnsamlingen gjennomført i løpet av noen få intensive dager vår, sommer eller høst), eller gjennomføre observasjon midt på dagen hver eller annenhver dag over en lengre tidsperiode. En enkeltobservasjon tar kun få minutter.

Oppgaven gir mulighet til innblikk i en fascinerende art som blir stadig viktigere. 
Det vil være en fordel om studenten har tilgang på bil under datainnsamlingen.

Forhåndsgodkjent for:

  • BIO-300 - Biologi, bachelor

Oppgaveforslag

Type:Fra faglærer
Publisert:22.05.18
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Kontaktinformasjon

Virksomhet:Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre ansatte og studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.