Per i dag er brovedlikehold foretas nesten utelukkende basert på årlig visuell inspeksjon ved grundigere undesøkelser hvis noen visuelle skader ble avdekket.

Det er stor ønske og behov for å benytte seg av den tilgjengelige sensor teknologien for å skape smartere og mer digitalisert måte å undersøke og vedlikeholde broene på.

 Oppgaven skal utføres i sammarbeid mellom UiA, Urdal Services AS og Statens Vegvesen

Urdal Services AS har solid kompetanse og lang erfaring med måling av tøyninger og vibrasjoner på kraner og offshore utstyr og vil gjerne se om lignede utstyr og overvåkingsrutiner kan også ble brukt for å skape bedre overvåking og vedlikehold for bruer.

 Oppgaven går ut på å kartlegge dagens bro overvåkings og vedlikeholds rutiner brukt av Statens Vegvesen, sammenligne de med rutiner brukt på offshore utstyr og komme med forslag til mulige forbedringer ved bruk av sensorene.

Oppgave kan tas som bachelor prosjekt, forprosjekt bygg eller master prosjekt bygg. Faglig nivå skal tilpasses studentenes bakgrunn.

Oppgaven bli til en det av et større prosjekt hvor det endelige formålet er å utvikle et overvåkingssystem som kan brukes på nye og eksisterende broer. Systemet skal være til hjelp for de som utfører den årlige broinspeksjonen i vurderingen av broens tekniske tilstand.

Oppgave kan også inneholde en del feltundersøkelser og til og med feltmålinger ved bruk av Tromøybrua som case-studie.

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-300 - Byggdesign, bachelor
  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type:Fra faglærer
Publisert:29.05.18
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Kontaktinformasjon

Virksomhet:Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre ansatte og studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.