Førstekonsulent/rådgiver innen studie- og forskningsadministrasjon

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver med arbeidsoppgaver hovedsakelig innen forskningsadministrative støttefunksjoner. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand. Fakultet for teknologi og realfag har ca. 300 tilsatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i fire institutter. 

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen. Det er flere medarbeidere ved fakultetet som arbeider innen studieadministrasjon og forskningsadministrasjon og vår nye medarbeider skal inngå i et nært samarbeid med disse. Stillingen rapporterer direkte til fakultetsdirektøren. 

 

Arbeidsoppgaver

 • rådgivning og administrativ støtte i utvikling av søknader og budsjett
 • rådgivning og administrativ støtte i gjennomføring av prosjekter
 • prosjektstyring i samarbeid med prosjektleder
 • bistå i forbindelse med avtaler, rapportering og prosjektregnskap
 • bistå med internkontroll
 • arrangere workshops og andre samlinger
 • informasjonsformidling, f.eks. nettsider og brosjyrer
 • ivareta andre oppgaver innen forskningsadministrasjon etter behov
 • andre oppgaver tildelt av fakultetsdirektør

 

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå for ansettelse som førstekonsulent. Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • utdanning på minimum masternivå og realkompetanse innen fagfeltet for ansettelse som rådgiver. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • evne til å ta initiativ og bygge nettverk
 • interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent eller lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 435 500-576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. 

I forskningsadministrative stillinger er det et mål å speile mangfoldet i utdanningsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor også personer med teknisk eller naturvitenskaplig bakgrunn å søke. Forskningsadministrasjon er en egen karrierevei som kan også passe for personer med en relevant PhD. Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt denne lenken

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Magne Aasheim Knudsen, tlf. 918 73 545, e-post: magne.a.knudsen@uia.no eller personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen, tlf. 918 73 555, e-post: anne.b.jorgensen@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Stilling

Publisert:10.07.18
Type stilling: Fast stilling
Frist:15.08.18

Fagområder

 • Administrasjon og ledelse
 • Datateknologi
 • Historie, filosofi og religion
 • Ingeniør- og teknologiske fag
 • Medie- og kommunikasjonsfag
 • Realfag
 • Samfunnsfag
 • Språk og litteratur
 • Økonomi og juss

Sted

 • Aust-Agder

Kontaktperson

Magne Aasheim Knudsen

E-post: E-post
Virksomhet:Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre ansatte og studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.