Praktikantplass ved ambassaden i Ottawa

Den norske ambassaden i Ottawa tilbyr praktikantopphold for én student høsten 2018 med varighet f.o.m. 1. august 2018 t.o.m. 31. januar 2019. Søknadsfristen er søndag 4. mars 2018.

Har du lyst til å oppleve norsk utenrikstjeneste fra innsiden? Kom til Canada, verdens nest største land i geografisk utstrekning med alt fra verdens mest multikulturelle storbyer til endeløse villmarksområder.

Canada er en viktig bilateral partner for Norge og vi har et tett samarbeid innenfor bl.a. energi, nordområdene og sikkerhetspolitikk. Geografisk, ressursmessig og samfunnsmessig står vi overfor mange av de samme mulighetene og utfordringene. Visste du at Canada er ledende innenfor innovasjon, forskning og entreprenørskap? Eller at Canada i 2017 toppet New York Times’ årlige reiseliste? Det er mange grunner til at nettopp Canada er et spennende land å være praktikant i.

 
Arbeidsoppgaver                                                                                                                                                                      

Ambassaden har ti ansatte, hvorav tre er utsendt fra Utenriksdepartementet. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten, og oppholdet vil gi innblikk i det daglige arbeidet ved en norsk utenriksstasjon. Siden ambassaden er relativt liten, vil praktikanten inkluderes i en rekke ulike aktiviteter. Som praktikant vil du blant annet jobbe med ambassadens utadrettede kommunikasjon, delta på møter og foredrag, utarbeide rapporter til norske myndigheter, bidra til å planlegge og tilrettelegge for arrangementer, samt bistå med administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter med svært gode formidlingsevner på norsk og engelsk. Franskkunnskaper er intet krav, men vil telle positivt. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon før. Det kreves videre at søkeren er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i løpet av praksisperioden. En kandidat som har fullført et studieløp kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad, eventuelt en ny mastergrad etter praktikantoppholdet. Se for øvrig UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her:

 https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/ 

 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder. Vårsemesteret løper fra 1. februar til 31. juli og høstsemesteret løper fra 1. august til 31. januar.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Ottawa. Praktikanter som ikke mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil motta et månedlig stipend på NOK 9200 per dags dato som et bidrag til bo- og levekostnader.
  • Praktikanten får tilbud om å leie rom i et bofellesskap med de danske praktikantene. Månedsleien er per dags dato 600 kanadiske dollar inkludert fellesutgifter. Praktikanten har selv ansvaret for å undersøke muligheten for støtte fra Statens Lånekasse, og må i god tid i forkant av oppholdet søke NAV Utland (Folketrygden) om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Tegning av eventuelle supplerende private forsikringer (f.eks. reiseforsikring) gjøres av praktikanten selv. Praktikanten må òg selv søke om visum,inkludert politiattest(er), til Canada før avreise. Det anbefales å beregne god tid til disse forberedelsene idet kanadiske myndigheters saksbehandlingstid stipuleres til åtte uker fra mottak av alle søknadspapirer. Ambassaden vil bistå med informasjon om fremgangsprosessen på alle ovennevnte punkter.
  • Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring.

Søknad på norsk, CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til ambassaden via e-post: emb.ottawa@mfa.no. Merk søknaden «Praktikant Ottawa høsten 2018 – Navn». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet pdf med minst mulig filstørrelse. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig test og Skype-intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i siste halvdel av mars 2018.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd Else Kveinen på e-post: Else.Kveinen@mfa.no, telefon: +1 613 238 6571, eller nåværende praktikant Maria Ihler på e-post: Maria.Ihler@mfa.no.

Stilling

Publisert:12.02.18
Type stilling: Praksis/Internship
Frist:04.03.18

Fagområder

  • Administrasjon og ledelse
  • Medie- og kommunikasjonsfag
  • Samfunnsfag
  • Språk og litteratur
  • Økonomi og juss

Sted

  • Canada

Kontaktperson

Maria Ihler

E-post: E-post
Virksomhet:Den norske ambassaden i Ottawa

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.