Gå til hovedinnhold

Videreutvikling av 'Min side' for reiselivsoperatør

Hopp til hovedinnhold

Videreutvikling av 'Min side' for reiselivsoperatør

I denne bacheloroppgaven har gruppen samarbeidet med konsulentfirmaet Egde og deres kunde Norsk Tur for å tilpasse en allerede eksisterende nettside for brukergruppen reiseledere. Egde hadde allerede startet utviklingen av det nye systemet til Norsk Tur, men det fantes ingen dedikert side for reiselederne i systemet - kun reisende. Prosjektet vårt innebar derfor å videreutvikle denne nettsiden slik at den kunne brukes av reiseledere for oversikt og planlegging av turene de reiser på. Dette innebar å få reiseledere over på det nye systemet, samt implementere funksjonalitet spesifikt for den brukergruppen.

Hovedfokuset under utviklingen var tilgjengelighet for brukeren, da Norsk Tur sine ansatte består av mennesker i et bredt aldersspenn. Særskilte metoder ble brukt under planleggingen, skisseringen og utviklingen av både design og nettside, samt ble det utført brukertester med den relevante brukergruppen, samt med en tilnærmet brukergruppe. Gruppen har gjennom prosjektet tatt i bruk Scrum og anvendt flere av de ulike artefakter og elementene i rammeverket.

Prosjektet resulterte i en funksjonell nettside, som ble overlevert til Egde for videre testing og gjennomgang av kode før den kan lanseres. Nettsiden har nå dedikert side for reiseledere som leder til en oversikt over turer, dagsprogram, deltakere på reisene, fly, hotell og utflukt informasjon knyttet til de reisende, samt mulighet for nedlastning av dokumenter. Gruppen har hatt et aktivt samarbeid med UiA, bedrift og kunde, gjennomgående i semesteret, med status- og styringsmøter. Det endelige systemet som har blitt produsert skal brukes aktivt av Norsk Tur, og gruppen er svært fornøyd med den innsats som har blitt gitt, samt beæret over å få jobbe med et reelt prosjekt fra næringslivet.

Fullført oppgave

Publisert:2022-05-19
Grad: Bachelor
Studium: IT og informasjonssystemer
Leverings­tidspunkt: 2022 - Vår
Samarbeid: Egde Consulting AS

Fagområder

Fakultet

Emnekoder

Deltakere

  • Camilla Wessel Frøhaug
  • Alvar Waage Kleppa
  • Jørgen Skreosen
  • Yavuz Selim Yayla
  • Amalie Widvey