Informasjon om oppgavesamarbeid

Hopp til hovedinnhold

Informasjon om oppgavesamarbeid

Har din virksomhet en problemstilling som kan ha nytte av et friskt blikk og nye impulser? UiA favner mange spennende fagområder og studentenes kunnskap og perspektiv kan gi ulike tilnærminger til kjente problemstillinger.

Hva er et oppgavesamarbeid? Et oppgavesamarbeid er et samarbeid mellom student og virksomhet om en oppgave som er faglig relevant for alle parter og hvor målet er ny kunnskap. I tillegg til veiledning fra virksomheten, veiledes studenten av en vitenskapelig ansatt. Oppgavesamarbeidet gir deg og din virksomhet mulighet til å bli kjent med både studenten, og kompetansen som studenten besitter, samtidig som studenten får arbeide med et faglig relevant prosjekt.
Ønsker du studentsamarbeid om bachelor- eller masteroppgave?

Det er enkelt – oppgaveforslaget er foreløpig og vil bli utviklet gjennom den videre kontakten:

 1. Registrer deg/logg inn på Kompetansetorget
 2. Klikk «Registrer nytt oppgaveforslag»
 3. Velg en beskrivende tittel
 4. Beskriv tema eller noen spørsmål du ønsker å undersøke. Hvilke utfordringer skal løses?
 5. Endelig problemstilling utarbeides i dialog med student og faglig veileder
 6. Dersom ditt oppgaveforslag ikke blir valgt av studentene, ta kontakt med oss på Kompetansetorget
Forventninger til oppdragsgiver
 • Virksomheten plikter å stille med en kontaktperson som kan veilede studenten gjennom oppgaveperioden.
 • Hva som er forventet av virksomheten i forbindelse med oppgavesamarbeid er avhengig av omfanget på oppgave og varighet på oppholdet.
 • Kontrakt undertegnes i samråd med faglig kontaktperson på UiA.
 • Hovedregelen er at studentoppgaver skal være offentlige. Hele eller deler av oppgaven kan i særlige tilfeller unntas offentligheten etter avtale med UiA, maks 5 år etter innlevering.
Ulike oppgavesamarbeid

Oppgavesamarbeid foregår på flere nivåer, og varigheten av samarbeidet vil variere. Oppgaven utføres som et ledd i studiet, og studenten skal ikke motta lønn fra virksomheten. Kortsiktige prosjekter kan i flere tilfeller egne seg som en faglig relevant deltids – eller sommerjobb.

 • Bacheloroppgave er en oppgave som kan skrives individuelt eller i gruppe. Her fordyper studenten seg i et emne som er relevant for graden, samtidig som studenten lærer metode-, tekst- og skriveforståelse. Varigheten er ofte 6 måneder, og de fleste studentene skriver bacheloroppgave på vårparten. En bacheloroppgave teller mellom 10-20 studiepoeng (10 studiepoeng tilsvarer 270 timers arbeid).
 • Masteroppgave skrives oftest individuelt, men på enkelte studieprogrammer skrives den i samarbeid med en annen student. Her fordyper studenten seg på et høyere akademisk nivå i et emne som er relevant for graden. Varigheten er fra 6-12 måneder. Studentene bestemmer seg for tema i løpet av sommeren/tidlig høst, for innlevering våren etter. En masteroppgave teller mellom 30-60 studiepoeng (10 studiepoeng tilsvarer 270 timers arbeid).

Eksempler på oppgavesamarbeid
Informasjon om UiA

Har du noen gode historier på vellykkede samarbeid mellom UiA-studenter og eksterne oppdragsgivere, eller andre innspill ta kontakt med kompetansetorget@uia.no