Informasjon om oppgavesamarbeid og utlysninger

Hopp til hovedinnhold

Et samarbeid med arbeidslivet bidrar til å gjøre utdanningen din både mer relevant og spennende. Du får tatt i bruk kunnskapen du har tilegnet deg på universitetet på en ny måte. Kunne du tenke deg å skrive en oppgave i samarbeid med arbeidslivet? Ønsker du å prøve ut kunnskapen din gjennom praktisk erfaring? Eller kunne du tenke deg et relevant engasjement eller deltidsjobb? Under forklarer vi hvordan du kan gå frem.

Oppgavesamarbeid

På Kompetansetorget kan du finne forslag til bachelor- og masteroppgaver som ulike virksomheter har lagt ut.

Slik går du frem

 1. Kryss av for aktuelle fagområder på “Min side” og få ukentlige mail om relevante oppgaveforslag
 2. Ta kontakt med fagansvarlig og diskuter aktuelt oppgaveforslag
 3. Ta kontakt med aktuell oppdragsgiver og avtal et møte
 4. Bli enige om tema, roller og veien videre
 5. Skriv kontrakt med oppdragsgiver (kontakt fagansvarlig)

Ønsker du å bli inspirert av tidligere oppgaver?
Enkelte oppgaver deles på Kompetansetorget. Øvrige oppgaver finner du på UiAs database AURA

Hva forventes av deg som student?

 • Gjør deg kjent med virksomheten
 • Vis initiativ og vær nysgjerrig
 • Følg opp avtaler og opptre profesjonelt
 • Forberede deg godt til møter
 • Møt presist til avtaler
 • Husk å ha et positivt kroppsspråk og holdninger.
 • Vær positiv, men still gjerne kritiske spørsmål!
Jobb

Gjennom sommerjobber, deltidsjobber, frivillig arbeid og verv i organisasjoner kan du tilegne deg relevant arbeidserfaring gjennom studietiden din. På denne måten blir du også bedre kjent med både deg selv og dine interesser, og du skaffer deg et viktig nettverk som vil kunne åpne for muligheter i framtiden. Ved å delta på bedriftspresentasjoner, karrieredager og lese jobbutlysninger kan du finne ut av hvilke muligheter du har underveis, og etter fullført studium. På Kompetansetorget finner du en rekke utlysninger

Dette bør du gjøre før du søker jobb

Les stillingsannonsen flere ganger

 • Har du lyst på stillingen? Hvorfor?
 • Hvilke behov er arbeidsgivers viktigste?
 • Hvordan matcher arbeidsgivers behov med din kompetanse og dine ønsker?

Oppdater din CV
Hva gjør din CV interessant?

 • Bør være et levende og dynamisk dokument - oppdatert og tilpasset stillingen du søker
 • Skal være enkelt å forstå din kompetanse og kvalifikasjon - fokus på innhold
 • Lettlest, oversiktlig, luftig, ryddig layout
 • Ingen skrivefeil

Søknad - motivasjon, engasjement og bidrag

 • Et kort formelt og personlig brev - maks 1 side
 • Skreddersys til stillingen
 • Fremtidsrettet – eksempler på hva du kan bidra med
 • Gjenta ikke det som står i CV’en
 • Unngå klisjeer
 • Ingen skrivefeil
Forslag på disposisjon søknad
 1. Innledning - vise til hvor du fant utlysningen (eventuell kontakt) og at du ønsker å søke stillingen
 2. Motivasjon - beskriv hvorfor du har lyst på jobben. Skyldes det arbeidsgiver, stillingstype, arbeidsoppgaver eller noe annet? Vis engasjement!
 3. Argumentasjon for egen erfaring opp mot bedriftens behov. Hva kan du tilby/bidra med? Hva betyr utdanningen din for arbeidsgiver, har du relevant erfaring? Hva er dine sterke sider? Bruk eksempler - vær relevant og fremtidsorientert!
 4. Avslutning – kort, positiv avslutning.
Karriereveiledning

UiA Karriere tilbyr en rekke kurs gjennom semesteret. Det er også anledning til å booke individuell veiledning. Mer informasjon om tjenestene

Har du noen gode historier på vellykkede samarbeid mellom UiA-studenter og eksterne oppdragsgivere, eller andre innspill ta kontakt med kompetansetorget@uia.no