Bakgrunnen for Kompetansetorget

Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for Kompetansetorget

Kompetansetorget startet opp som idé i 2004 og som nettsted i 2007, og ble videreutviklet og revitalisert i 2014. Bak utviklingen av Kompetansetorget står ulike samarbeidsaktører, som Sydspissen, Kompetansering Sør, Agderforskning, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder Fylkeskommune og UiA. 

Universitetsbymeldingen for Kristiansandsregionen (2011) utpekte Kompetansetorget som et av de viktigste tiltakene for økt samarbeid mellom UiA og regionen. Her heter det:

"Kompetansetorget må brukes, markedsføres og videreutvikles som hovedarena for formidling av tema for studentoppgaver, samt for synliggjøring av hvilke studier som har bachelor- og masteroppgaver". 

"Kompetansetorget kan brukes og videreutvikles som arena for synliggjøring av muligheter for deltidsarbeid".

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiA, Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og FAVEO utarbeidet et nytt kravdokument i 2012, som ble utgangspunkt for en teknisk videreutvikling. I videreutviklingen ble det lagt vekt på tekniske forhold som økt brukervennlighet og bedre funksjonalitet. Ikke minst var det viktig å få en kanal som i større grad kan synliggjøre det positive samarbeidet som foregår.

Målet er at løsningen skal oppleves som aktuell for alle studenter ved UiA, og bygge opp under målet om økt tverrfaglighet. Virksomhetene i regionen skal oppleve at kanalen kan brukes til å knytte kontakter med UiA og UiAs studenter. Veiledere og andre ansatte ved UiA skal oppleve at Kompetansetorget gir en oversikt over samarbeidspartnere og potensielle gjesteforelesere.

Send studiet på mail