Agder Energi-stipendet - AVLYST!

Hopp til hovedinnhold

I forbindelse med Agder Energi-konferansen 2020, med tittelen «Vippepunktet», vil Agder Energi støtte masterstudenter som ønsker å skrive en oppgave som er relatert til konferansens tema. Stipendene er på 20 000 kroner. NB! Som en konsekvens av koronasituasjonen vil Agder Energi stipendet IKKE bli delt ut vår 2020. Det vil bli vurdert å komme tilbake med stipendet på en senere tidspunkt

Klimaendringene vil kreve at det utløses en rekke vippepunkt på tvers av hele samfunnet som skaper store endringer. Regjeringen har skjerpet Norges ambisjoner for utslippskutt til 50 prosent innen 2030. I den nye rapporten «Klimakur 2030» vises det hvor mange sektorer, samfunnsområder og næringer som må gjøre en innsats for at målene skal nås. Stipendet deles ut til studenter som vil skrive masteroppgave som bidrar til å utløse, kartlegge eller forklare hvordan man utløser slike vippepunkter. Eksempelvis må det tas grep i landbruket, energiforsyningen, transport og samferdsel, avfallshåndtering og bygg og anlegg. Noen tiltak vil være teknologiske av karakter, andre regulatoriske, og noen vil bestå i å etablere, modne og utvikle markeder som får ned kostnader. Agder Energi ønsker dermed ikke å begrense mulighetene for å søke stipendet til enkelte fagretninger, men åpne for alle prosjektbeskrivelser som tar sikte på å flytte samfunnet i en positiv retning og utløse viktige vippepunkt. Agder Energi-stipendet er åpent for studenter på alle masterprogrammene ved UiA.

 Oppgaven kan være analytisk eller deskriptiv, og kartlegge for eksempel barrierer for endring, enten det er økonomiske, teknologiske, psykologiske eller samfunnsmessige. Studenter som i arbeidet med oppgaven vil utvikle nye teknologier eller løsninger kan også søke.

Vi ber om at søkere sender en prosjektbeskrivelse innen 15. april 2020 til Harald.Eikenaes.Vengen@ae.no .

Oppdragsgiver

Agder Energi er et kunnskapsmiljø som skaper verdier for eierne, ansatte og samfunnet gjennom å foredle og forvalte naturlig fornybar energi. Vann og vind er evigvarende naturressurser og stadig mer verdifulle i en verden med behov for klimavennlig energi. Vår jobb er å la naturen arbeide for samfunnet. Vår ambisjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

 

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2020-02-26
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson