Analyse av brukerundersøkelse

Hopp til hovedinnhold

Flått og flåttbårne sykdommer er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2013. Vi er organisert som en egen enhet ved Sørlandet sykehus, og har som mål å bygge opp og spre kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele Norge. Flåttsenteret driver også med rådgivning, informasjon, undervisning, fagutvikling og nasjonalt og internasjonalt forskningsarbeid. Nettsiden flåttsenteret.no er en av våre viktigste informasjonskanaler utad, og i 2019 gjennomførte vi en brukerundersøkelse på nettsiden. Formålet var å måle effekten av arbeidet Flåttsenteret gjør og måle i hvilken grad brukerne er fornøyd med tjenesten. Vi ønsker en analyse av denne brukerundersøkelsen samt en at det utarbeides en rapport med tanke på videreutvikling og forbedring. 

Oppdragsgiver

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, tilbyr informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på Borreliose og Skogflåttencefalitt (TBE). Flåttsenteret ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet sommeren 2013, men det var først i 2014 at vi offisielt startet arbeidet vårt. Vi er organisert som en egen enhet ved Sørlandet sykehus, og har som mål å bedre og formidle kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele landet. Flåttsenteret driver også med rådgivning, informasjonsarbeid, forskning, fagutvikling og undervisning. Vi er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-03-05
Status: Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson