Analyse av likestilling i bred forstand i leverandørindustrien på Sørlandet

Hopp til hovedinnhold

En analyse av likestilling, inkludering og mangfold i bedrifter som deltar i GCE NODE. Fokus på mer enn bare antall, men også på mulighetene knyttet til en karrierestige, nye oppgaver, lederverv m.m.

Vi ønsker å få belyst likestilling i sitt bredest perspektiv i industrien. Og også muligheter i karrierevei, kompetanseheving og tilgjengleighet for nye og høyere stillinger. 

Oppdragsgiver

GCE NODE

Global Center of Expertise (GCE) NODE is a cluster of companies that supply world-leading technology, products and services to the global energy and maritime industries. Our focus is on building competency and R&D cooperation with national and international partners.

Our goals are to secure competitiveness, enhance the development of new products and services, and transfer knowledge and technology to new markets in a sustainable way.GCE NODE is part of the Norwegian Innovation Clusters program.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-05-31
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson