Anvendelser av data science / maskinlæring på geografisk IT

Hopp til hovedinnhold

Geografisk IT har utviklet seg til å være et fundament i et spekter av ulike bransjer og anvendelser. Tidligere har fagfeltet vært satt likhetstegn med «kartet». I dag og fremover er det likhetstegn med beredskapsanalyser, bærekraftig byutvikling og sikker infrastruktur og eiendomsutvikling.

Denne oppgaven vil dreie seg om konkrete anvendelser av data science / maskinlæring på geografisk IT. Oppgaven vil konsentrere seg om klima og beredskap og/eller FN’s Bærekraftsmål – spesielt bærekraftige byer og samfunn.

Dette kan konkretisere seg i prototyper, rapporter, softwareutvikling. I utgangspunktet er vi spesielt interessert i FoU/Innovasjonsprosjekter som er konkrete med moderne verktøy og algoritmer og som avdekker noe av potensialet geografisk IT og data har.

Oppdragsgiver

Norkart tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Vi har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon. Nøkkelen til suksess ligger i nærhet til kunden, gjennomføringskraft og kompetansen til våre 159 medarbeidere.

Norkart leverer tjenester til alle bransjer som har behov for oppdatert eiendomsinformasjon, og har utviklet eiendomsløsninger for meglere, takstmenn, advokater, finans- og energisektoren.

Siden 1961 har vi i Norkart lyttet til våre kunder og utviklet tjenester og verktøy de trenger for å løse sine oppgaver. Dette gjør at vi i dag er det største innovative fagmiljøet innen geografiske informasjonssystemer og kommunalteknikk.

Arbeidsmiljøet vårt preges av en raus delingskultur. Vi benytter Lean Startup for å sikre innovasjonskraften vår, målstyring for å sette retning, og smidige metoder som Scrum og Kanban for å sikre gjennomføringskraft i produktutviklingen vår.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-10-08
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson