Beregning og dimensjonering av betongbro

Hopp til hovedinnhold

Svært mange broer i Norge har betydelige skader og må skiftes ut. En av disse broene er Øksnes bro i Vesterålen (Les mer: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/E0OPK/ni-samferdselsministere-har-latt-denne-broen-forfalle ).  

Broen er en enkel platebro med spennlengde på 6 meter og to kjørefelt. Oppgaven går ut å beregne og dimensjonere forskjellige alternativer for en eventuell ny bro:

  1. Tradisjonell løsning (slakk armert plasstøptbro)
  2. Etteroppspent-bro
  3. UHPC-bro

Det tas utgangspunkt i tegningsgrunnlaget for eksisterende bro. Om mulig bør også CO2-utslippene ved de forskjellige alternativene belyses.

Oppdragsgiver

Universitetet i Agder har rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre ansatte og studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser.

Les om oppdragsgiveren >

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2018-05-06
Status:Valgt
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Studenter

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail