Chatbot for analyse av visuelle data

Hopp til hovedinnhold

Vi vil gjerne undersøke mulighetene som ligger i chatboter og kognitive tjenester (AI) i Azure.

Asplan Viak har et stort antall bilder og video som innhentes som en del av oppdragene vi gjennomfører for kunder. Det vil være svært nyttig for oss å kunne lete gjennom alle bilder og videoer som er del av oppdragene våre for å kunne finne spesifikke elementer slik som vannanlegg, sykehus, veier etc.

Asplan Viak har også en oppdragsdatabase som inneholder metadata om alle oppdragene våre. Det vil være svært nyttig å kunne koble opp søkeresultater fra bilder mot oppdragsdata for å kunne gjøre søk av typen: "Finn alle oppdrag som inneholder bilder med et spesifikt element (Eksempelvis: Sykehus)

Det vil også være interessant om det er mulig å hente ut geografisk informasjon fra metadata i bildene/videoene. 

Den praktiske oppgaven går ut på å lage en chatbot webapplikasjon som kan ta i mot spørsmål og instruksjoner på naturlig språk og finne bilder eller videoer som inneholder elementer som er forespurt og kunne koble opp disse bildene mot oppdragsdata.

Vil også være interessant om boten kan motta talekommandoer

Oppdragsgiver

Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1150 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i fire divisjoner: Arkitektur og bygg, Infrastruktur, Analyse, plan og landskap og Digitale tjenester. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere.

Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-12-13
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.