Coop Norge SA - stipendordning 2021/2022

Hopp til hovedinnhold

Coop Norge SA utlyser to stipend på vegne av Advokat Dehlis Fond. Fondet ble opprettet i 1921 med det formål «å fremme kooperativ opplysningsvirksomhet». Fondet har eget styre og administreres av Coop Norge SA.

​Studenter kan søke om stipend når formålet er å tilegne seg økt kunnskap om kooperativ virksomhet. Stipendet kan brukes til innkjøp av faglitteratur, deltakelse på arrangementer, prosjekter, studier i inn- og utland og reiser eller lignende aktivitet dersom dette er begrunnet ut fra målet om tildeling av stipendet. Stipendet skal bidra til at enkeltpersoner kan delta på aktiviteter, gjennomføre prosjekter og/eller med det mål å tilegne seg økt kunnskap om kooperasjonen og dens utfordringer i et historisk-, samtids- og/eller i et framtidig perspektiv. Egenutvikling og faglig fordypning skal fremme kooperativ opplysningsvirksomhet og øke interessen for kooperasjonen og det kooperative særpreg.

Formål:
Stipendene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om samvirkelagene i Norge og den kooperative tanke.

Emne:

For å søke stipend fra Advokat Dehlis Fond, må du skrive om et emne som er direkte relevant for Coop i Norge. Det er ønskelig at masteroppgavene tar for seg et tema innenfor følgende emner:

  • Medeieruniverset 
  • Sirkulær økonomi 
  • Bærekraft
  • Sosial ansvarlighet/mangfold
  • Medeierdemokrati/eierstyring

I søknaden må det spesifiseres hvilket tema masteroppgaven skal ta utgangspunkt i.

Kriterier:
Emneområdet må tilføre ny kunnskap og søknaden bør inkludere:

  • Kort om metode og teori på maks to sider
  • En kort prosjektbeskrivelse på maks fire sider
  • Kopi av karakterutskrifter

Praktisk informasjon:

Søknaden sendes Advokat Dehlis Fond ved daglig leder Hilde Berge Mæhlum på e-post: hilde.berge.maehlum@coop.no.Oppgaven kan skrives av én person eller to personer sammen.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 15. oktober 2021.Melding om tildeling av stipend: Senest 30. november 2021. 

Utbetaling av stipend:

Stipendet er på kr 25 000. Halvparten blir utbetalt ved semesterstart og resten blir utbetalt når oppgaven er bestått og presentert for styret i Advokat Dehlis Fond.Hvis oppgaven skrives sammen av to studenter, vil stipendet være på kr 15.000 for hver.  Det er advokat Dehlis Fonds intensjon å tildele to stipender for studieåret 2021/2022.

Annen informasjon:​

Coop Norge SA stiller med praktisk hjelp underveis og sørger for at kandidaten oppretter kontakt med relevante personer i Coop samt i størst mulig grad får tilgang på nødvendig data. Konfidensialitetserklæring må signeres

Oppdragsgiver

Coop Norge SA

Coop er Norges nest største dagligvareaktør. Som forbrukereid organisasjon skiller Coop seg fra konkurrentene. Dette gjenspeiles i vår visjon – det skal lønne seg å velge Coop.

Gjennom medlemskap i et samvirkelag er det Coops nærmere 1,9 millioner medeiere som eier virksomheten. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes. Vår form for verdiskaping handler ikke om å gjøre noen få personer rike, men å skape verdier for de mange. Derfor er vår visjon: Det skal lønne seg å velge Coop. Det gjelder ikke bare for våre kunder og medeiere, men også for leverandører, ansatte og for samfunnet som alle våre medeiere er en del av.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-09-16
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.