Demning til minikraftverk i tre

Hopp til hovedinnhold

Trevirke i ulike konstruksjoner er igjen stadig mer aktuelt. Både leilighetsbygg, høybygg, brokonstruksjoner øker anvendelsen av trevirke med bakgrunn i miljøhensyn. Nye konstruksjons- og byggemetoder, slik som massivtre, har øket anvendelsesområdene til trevirke.

 

I denne oppgaven skal det vurderes muligheten for å bruke tre som konstruksjonsmateriale for en dam til et minikraftverk i Reddalsåna i Reddal.

 

Det har tidligere vært to bachelorprosjekter i Reddalsåna -  en mulighetsstudie, og våren 2018 logging av vannføring.

 

Oppgaven vil innebære utfordringer blandt annet innen valg av byggemåte og konstruksjon, styrkeberegning, varighet, sikkerhet og LCA. Som en hypotese kan det antas at eventuelle løsninger vil kunne gi en langt mer både miljøvennlig og kosteffektiv måte å bygge på sammenliknet med betong.

 

Slike eventuelle funn bør således kvantifiseres i oppgaven.

Oppdragsgiver

Universitetet i Agder har rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre ansatte og studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser.

Les om oppdragsgiveren >

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-300 - Byggdesign, bachelor
  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2018-05-25
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail