Digitalisere kurs med prinsippene i livslang læring

Hopp til hovedinnhold

Prosjektet består av å digitalisere kurs i empatisk kommunikasjon som ble undervist med klasseromsundervisning før. Digitaliseringen skal gjennomføres i samarbeid med USHT Agder vest. Vi ønsker å utvikle et digitalt kurs som er engasjerenede, motiverende og måler læringsutbytte. Tema til kurset er empatisk kommunikasjon (finn ut mer om tema her). Dette er et kommunikasjonsverktøy som i dag er undervist i gruppe med mange praktiske øvelser og mye refkelsjon. Oppgaven bør løse utfordringen med å være helt eller delvis digital og fortsatt føre til høy læringsutbytte. Det er også aktuelt å gi anbefalinger om hvordan krusdeltakere kan dele erfaringer med hverandre etter å ha tatt i bruk empatisk kommunikasjon på jobb.

Lærignsplattformen vi bruker er KS Læring. Aktuelle studenter får opplæring i dette. 

Det er mulig å gjøre oppgaven som et samarbeidsprosjekt mellom multimedia og sykepleie studie, da empatisk kommunikasjon er undervist i sykepleiestudiet. 

På multimedia studiet kan oppgaven startes til høsten som en IKT prosjekt og fortsettes på våren som BA oppgave. På masternivå kan oppgaven velges på til høsten og gjennomføres i løpet av vårsemesteret. 

Oppgaven åpner opp for kreativitet og nyskaping. Du blir en del av vårt team, og får en oppgave med samfunnsmessig mening.

Oppdragsgiver

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder vest)

Kristiansand kommune er vertskommune for USHT Agder vest. Vi jobber med kompetanseheving, fag- og tjenesteutvikling, og innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester i Agder vest kommuner. Vi utvikler og tilbyr kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer og konferanser til både ansatte og ledere i tjenestene. Hovedmålet vårt er å bidra til å styrke kvaliteten i det daglige arbeidet i omsorgssentere, sykehjemmene og hjemmetjenester slik at pasienter og beboere opplever enda bedre tjeneseter. 

Vår visjon er «Utvikling gjennom kunnskap»!

Les mer om oss på nettsiden vår

Generelt om utviklingssenteret kan du lese på utviklingssenter.no.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-07-05
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.