Dokumentarvideo om iPad i grunnskolen. Case: Landvik skole

Hopp til hovedinnhold

Landvik skole har vært pilotskole for bruk av iPad i undervisningen siden 2018. Fra 2021 ble iPad tatt i bruk i alle grunnskolene (1. - 7. klasse) i Grimstad kommune. Foreldreutvalget (FAU) på Landvik ønsker å utrede pilotprosjektet og den videre bruken av iPad i grunnskolen. Oppgaven kan formes etter studentenes ønske, men det overordna målet er å få en oversikt over både læreres og foresattes erfaringer med iPad som verktøy i skolen. Spørreundersøkelser og dybdeintervju vil være noen av metodene som brukes. Hvorvidt elevene skal involveres i oppgaven må drøftes med oppdragsgiver i hht personvern og samtykker. Oppgaven krever altså ikke at læringseffekten måles, men at brukernes (lærere og foresatte, hovedsaklig) erfaringer belyses. Kontakt Gunvor Sofia Almlie for mer informasjon: epost gunvor.s.almlie@uia.no, telefon 48202791.

Oppdragsgiver

UiA og FAU Landvik skole

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-06-24
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson

Gunvor Sofia Almlie (på vegne av FAU, Landvik)