Effekt av klasseromskurs i DIPS

Hopp til hovedinnhold

Sørlandet sykehus er det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som har «ekte» obligatorisk opplæring. Det betyr at alle nyansatte må igjennom DIPS basiskurs (klasseromskurs) for å få skrivetilgang i DIPS (vårt journalsystem). Vi kjører DIPS kurs 3 faste dager i uken, fordelt på Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Dette er en ganske ressurskrevende jobb, og det hadde vært nyttig å undersøkt effekten av opplæringen på de ansatte. Vi har nylig hatt en masterstudent her som fokuserte mest på hvordan opplæringen påvirket brukertilfredshet i DIPS (https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2618655?locale-attribute=no).

Det hadde vært interessant å undersøke: Hvordan opplever helsepersonellet som har vært på DIPS kurs opplæringen som gis? Hvordan påvirkes den kliniske hverdagen til disse kursene? 

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-11-27
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder
Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson