Elementproduksjon og robotteknologi - mulighetsstudie

Hopp til hovedinnhold

Kjell Gilje AS driver bygg- og anleggsvirksomhet, med kjernevirksomhet rettet mot komplett leveranse av boliger og fritidsboliger. Vi har en velutstyrt produksjonshall der vi produserer vegg-, etasjeskille- og takelementer til de fleste typer nybygg. Lastebil frakter elementene til byggeplass og bygget er som regel reist og tettet på én dag.

Vi ønsker å videreutvikle vår virksomhet og bidra til en mulighetsstudie som tar for seg robotteknologi og automatisering i forbindelse med elementproduksjon. En mulig innfallsvinkel kan være å undersøke hvilken eksisterende teknologi som kan benyttes til formålet, og hva som skal til for å komme frem til en fungerende løsning. I neste fase er det ønskelig med forslag til konkrete løsninger og kostnadsoverslag.

Det finnes i dag enkelte robotiserte/industrialiserte systemer for elementproduksjon, disse er lite fleksible, svært plasskrevende og systemene er sårbare. I tillegg kreves det meget stort produksjonsvolum for å forsvare høye investeringskostnader. Dagens løsninger er ikke egnet for bedrifter som Kjell Gilje AS, det er en forutsetning at mulighetsstudien rettes mot løsninger som med visse tilpasninger kan implementeres i våre eksisterende lokaler og fasiliteter.

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2018-05-15
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail