Formidling av bærekraft, klima og forskning ved Tingvoll Økopark

Hopp til hovedinnhold

Velg én eller flere tema eller lag mer spesifikke oppgaver. Vi er åpne for det meste:

  • Hvordan formidle bærekraft til unge/familier hos Tingvoll Økopark? Bærekraft er et stort og omfattende tema. Vi trenger å få den ned og ut gjennom utstillinger, eksperiment og oppgaver på Tingvoll gård. Finnes det forskning på hvordan man best når barn og familier med store tema? 
  • Hvordan formidle om klima og naturkrise i Tingvoll Økopark til eldre skoleelever? Hvordan skal vi skape holdningsendringer gjennom undring og begeistring? 
  • Kartlegging av fagkunnskap og formidlingspotensiale på Tingvoll gård? Det er et stort forskningsmiljø med nesten 40 ansatte som er eksperter på alt fra vilt, landbruk, husdyr og fornybar energi. Hvordan skal vi få informasjonen ut fra ekspertenes hoder og ut til allmennheten på en spennende måte? Her bør korte intervju av de ansatte inngå, for så å systematisere potensialet. 

Bærekraftsenteret kan støtte reise til Tingvoll for dem som velger oppgaven. 

Oppdragsgiver

Bærekraftsenter for arealforvaltning og naturmangfold Tingvoll

Eies av Tingvoll Økopark. Skal jobbe med formidling av forskning og være dialogarena.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-09-02
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson