Forslag til tema for masteroppgaver innen konkurranseøkonomi og konkurranserett

Hopp til hovedinnhold

 

Konkurransetilsynet ønsker å stimulere til at studenter skriver masteroppgaver innen konkurranseøkonomi og konkuranserett. På nettsiden vår finner du forslag til mulige tema for masteroppgaver innen hvert av de to fagområdene.

Nettside: Tema for masteroppgave - Konkurransetilsynet

Forslagene er fritt tilgjengelig for alle og er ment å være en kilde til inspirasjon for enkelte emner som er av interesse for Konkurransetilsynet.

Vi inngår ikke oppgavesamarbeid med studenter, men er vi behjelpelig med å gi råd og innspill. Avgrensning og retning på masteroppgaven må bestemmes i samråd med veileder.

Oppdragsgiver

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk ved å fremme konkurranse, til fordel for forbrukerne og næringslivet i ulike markeder i Norge. Hovedformålet er at aktører som opererer i norske markeder, etterlever konkurransereglene fordi konkurranse er et virkemiddel for å oppnå vel fungerende markeder.

Vår jobb er å håndheve konkurranseloven. Gjennom loven er det tre hovedområder som Konkurransetilsynet jobber med; ulovlig samarbeid (§10), misbruk av dominerende stilling (§11) og fusjonskontroll (§16). Manglende håndheving av de tre hovedområdene kan føre til sveket konkurranse til ulempe for forbrukerne og samfunnet i form av høyere priser, dårligere tilbud, dårligere kvalitet og lavere innovasjonstakt.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-03-30
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson