Gjenbruk av materialer med fokus på sertifisering, miljø og økonomi

Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for oppgaven: Samarbeidet mellom UiA og Nye Veier

2016 inngikk Universitet i Agder og Nye Veier en samarbeidsavtale med hovedmål om å bidra til å oppfylle Nye Veiers samfunnsoppdrag, om å bygge gode veier raskere og smartere. Samarbeidet skal også bidra til å stimulere til økt samskaping mellom næringsliv og forskning. Forskningsprosjektet MEERC er opprettet for å bidra til dette. MEERC har også som et hovedmål å bidra til å utvikle ingeniørutdannelsen ved UiA. Resultatet av samarbeidet vil forhåpentligvis bli mer og bedre vei for pengene med mindre miljøkonsekvenser og økt innovasjonstakt i hele industrien i hele verdikjeden, samt enda bedre ingeniørutdannelse.

Samarbeidsavtalen definerer fire satsningsområder:
1) Industrialisering- og prefabrikkering
2) Digitalisering
3) Miljø og klima
4) Gjennomføringsmodeller

For hvert av disse områdene skal det opprettes fagutvalg bestående av deltakere fra industrien, universitet og Nye Veier. Disse fagutvalgene utgjør styringsgrupper på FoU-arbeidet innen deltemaene, og har tatt initiativet til oppgaveforslaget nedenfor.

Oppgaveforslag:

Flere typer mineralbaserte alternative materialer genereres og er under forflytning i bygg- og anleggsprosjekter. Dette inkluderer sprengstein, utborede masser fra tunneldriving, forskjellige typer gravemasser og tungt riveavfall (betong og tegl). Håndteringen av disse materialene er forskjellig og er avhengig av lokale forhold som type materiale, byggeaktivitet i området for mulig gjenbruk, tilgang på naturlig mineralske steinmaterialer, tilstedeværelse og avstand til gjenvinningsanlegg og deponi.

For at materialene kan utnyttes ressursmessig optimalt i veibygging, er det behov for å se på den totale miljøbelastningen bruken av en type materiale representerer (f. eks. gravemasser), sammenlignet med konvensjonell bruk av jomfruelige steinmaterialer. I mange tilfeller er det i tillegg nødvendig å utvikle material- og scenariospesifikke tekniske løsninger (f. eks. egnet kornkurve, fjerne uønskede delmaterialer, økt slitestyrke etc.) som viser at materialene er egnet eller har forbedrede egenskapene. Løsningene må være kostnadseffektive og bidra til at tilgjengeligheten til de alternative materialene er minst like høy som de produserte naturlige steinmaterialene.

Prosjektet tas i samarbeid med Sintef.

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-300 - Byggdesign, bachelor
  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2018-05-14
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail