Hvem velger vi å snakke med?

Hopp til hovedinnhold

Masteroppgaven skrives i en gruppe av 3 studenter som gjennomfører et eksperiment med en rekke forsøksdeltagere for å belyse hva det er som påvirker hvem vi snakker med. 

Eksperimentet er designet for å teste to teorier mot hverandre som gjør motsatte forutsigelser angående faktorer som påvirker hvem vi velger å snakke med. I selve eksperimentet velger deltakerne gjentatte ganger å fortsette samtalen med én av to skuespillere som varierer samtaleatferden sin systematisk. Eksperimentet blir filmet og deltakerens atferd blir kodet for å kunne avgjøre hvilken av de to teoriene støttes av dataene. 

Systematisk eksperimentering på hva som påvirker atferd i samtaler er relevant for en rekke fagfelt. Studentene forventes å være positivt innstilt til det positivistiske vitenskapssynet. Det er en fordel å ha kjennskap av faget atferdsanalyse.

Prosjektet presenteres til interesserte studenter 12.11.2019 kl 9.40 i rom A2 027.

Oppdragsgiver

Universitetet i Agder (UiA) har i overkant av 13.000 studenter og 1.400 ansatte. UiA tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. 

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2019-10-25
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder
Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson