Hyppigere flommer og brunere elver: Økt transport av løst organisk materiale fra elv til fjord – hva er konsekvensene for kyst-økosystemene?

Hopp til hovedinnhold

Kyst-økosystemene er i stor endring, med dramatisk bortfall av tareskog, økning av begroingsalger og store svingninger i fiskebestandene. Vi vet imidlertid fortsatt for lite om årsak-virkningsforholdene bak de observerte endringene. En av hypotesene er at økt transport av organisk materiale (humusstoffer) med elvene kan ha påvirket lysforhold og næringstilgang i kystvannet på en slik måte at økosystemene har kommet ut av balanse. For å studere dette nærmere har Norsk institutt for vannforskning (NIVA), med støtte fra Klima og Miljøvern­departementet, etablert en ny forskningsinfrastruktur i Storelva-Sandnesfjorden, nær Tvedestrand i Aust-Agder. Infrastrukturen består av automatiske overvåkingsstasjoner i elva og i fjorden, hvor det kontinuerlig samles inn data for en rekke miljøvariable. NIVA jobber i samarbeid med Havforskningsinstituttet-Flødevigen og Universitetet i Agder for å etablere flere forskningsprosjekter knyttet til Storelva-Sandnesfjorden, og som en del av dette kan det også være aktuelt å definere én eller flere oppgaver for studenter ved UiA. I først omgang tilbyr vi en BSc-oppgave knyttet til kvantifisering og karakterisering av organisk materiale som transporteres fra elva til fjorden. Kunnskapshullene og forskningsspørsmålene er mange: Hva som skjer med det organiske materialet på veien fra elvemunning til åpent hav?  Vil algene i sjøen respondere positivt eller negativt på den økte tilførselen av organisk materiale? Kan det skape uheldig nedslamming og/eller begroing i strandsonen som er viktig habitat for en rekke marine organismer?

Oppdragsgiver

Universitetet i Agder har rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre ansatte og studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser.

Les om oppdragsgiveren >

Forhåndsgodkjent for:

  • BIO-300 - Biologi, bachelor

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2018-06-13
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail