I hvilken grad har bedrifter i leverandørindustrien til olje og gass klart å definere teknologi- og kompetanseoverføring til nye fremvoksende markeder?

Hopp til hovedinnhold

Nye fremvoksende markeder - offshore energi som vind, tidevann og bølgekraft, matproduksjon offshore - leverandørindustrien til olje og gass kjenner være og forhold til havs svært godt. Teknologien og kompetansen som eksiterer i disse markedene er avgjørende for å sikre vekst og markedsåpning av nye blå næringer. Er det sånn at bedriftene hviler på eksisterende marked eller ser vi en faktisk overflytning av kompetanse og teknologi til nye markeder? Hvordan ser det ut med tanke prosjekter, ordebøker, budsjetter, visjoner og strategi? 

Oppdragsgiver

GCE NODE

Global Center of Expertise (GCE) NODE is a cluster of companies that supply world-leading technology, products and services to the global energy and maritime industries. Our focus is on building competency and R&D cooperation with national and international partners.

Our goals are to secure competitiveness, enhance the development of new products and services, and transfer knowledge and technology to new markets in a sustainable way.GCE NODE is part of the Norwegian Innovation Clusters program.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2021-05-31
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson