IBM Bacheloroppgave - Presseanalyse

Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn

Som samfunn produserer vi stadig mer informasjon i aviser, sosiale medial og blogger. Det kreves stadig mer tid til å gjøre gode analyser på samfunnstrender i strømmen av informasjon.

Vi har nå muligheter for å bruke teknologi for å samle inn, analysere og presentere analyser av tekst, og det finns mange anvendelser av tekstanalyse fra et bredt spekter av kilder.

Oppgave

Lage en prototype som tar inn innhold fra norske aviser og / eller sosiale media om klima og miljø. Prototypen vil analysere aktivitet og sentiment slik at en analytiker får hjelp til å samle og tolke norsk engasjement i globale så vel som lokale miljøutfordringer. Legg gjerne opp oppgaven for en tenkt oppdragsgiver.

Planen er å bruke Watson Discovery eller Watson Explorer for å samle inn data fra norske aviser, analysere innkommende strøm av relevante artikler og lage forskjellige presentasjoner av analysene.

Oppgaven kan utvides i forskjellige retninger i samarbeid med veileder og IBM. Utvidelser kan for eksempel dekke brukergrensnitt og brukervennlighet, mulighet for å analysere et bredere spekter parametre, inkludere bruke av internasjonale kilder, utvide til multiplattform presentasjon o.l.

Oppdragsgiver

IBM i Norge er en av landets største konsulentorganisasjoner. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr IBM kunnskap og erfaring om viktige bransjer. Ved forandring av forretningsprosesser bistår vi våre kunder med kunnskap basert på bransjekompetanse, tjenester og teknologi.

IBM leverer noen av de mest skalerbare og sikre nettløsningene i verden. Når vi bygger slike løsninger, gjør vi det med maskin- og programvare, tjenester og førsteklasses løsninger både fra IBM og fra våre partnere og leverandører.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-10-17
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson