IBM Bacheloroppgave - Tyvfiske

Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn

Norge innehar syv ganger så store havområder som landområder og mange av våre mest verdifulle ressurser er knyttet til havet. I den forbindelse så jobber en av våre kunder med forskning og utprøvning rundt områdene stordataprosessering av relevant sensordata med påfølgende kognitiv oppdagelse og prediksjon av ulovlig fiske. Ved overvåking av ulovlig aktivitet vil man kunne iverksette reduksjon av overfangst, varsle riktige myndigheter og samle statistikk om utsatte områder, tidsrom, mønster på aktivitet og prediksjon av hendelser.

Oppgave

Lage en prototype som tilrettelegger for innsamling og prosessering av store mengder sensordata (AIS, satelittbilder, åpne kilder mm) med påfølgende analyse basert på mønstergjenkjenning, kunstig intelligens og tilstøtende algoritmer innenfor domenet data science. Oppgaven er å lage løsningsdesign, en prototype, samle inn data i en periode og gi eksempler på bruk av data for å kunne varsle på avvik i forhold til normal skipstrafikk.

Oppdragsgiver

IBM i Norge er en av landets største konsulentorganisasjoner. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr IBM kunnskap og erfaring om viktige bransjer. Ved forandring av forretningsprosesser bistår vi våre kunder med kunnskap basert på bransjekompetanse, tjenester og teknologi.

IBM leverer noen av de mest skalerbare og sikre nettløsningene i verden. Når vi bygger slike løsninger, gjør vi det med maskin- og programvare, tjenester og førsteklasses løsninger både fra IBM og fra våre partnere og leverandører.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-10-17
Status:Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson