Innføring av dialogmelding mellom sykehus og legekontor

Hopp til hovedinnhold

Tema/problemstilling:

 

·         Hvilke langsiktige effekter og gevinster har SSHF oppnådd etter innføring av løsning for "Frittstående Dialogmelding mellom sykehus og legekontor" og hvordan kan disse effektene måles? (kvalitative og kvantifiserbare effekter)

·         Suksesskriterier: Hvilke forutsetninger/premisser må være tilstede for at målet kan oppnås? (både tekniske forutsetninger i form av infrastruktur og andre vurderinger som f.eks. organisasjonsendringer og internkommunikasjon)

·         Hvordan sikre informasjonsflyt mellom sykehus og legekontor?

(se vedlegg for utfyllende informasjon om oppgaven) 

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-11-27
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder
Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson