Interaktiv spillbasert e-læringsmodul i sykepleie

Hopp til hovedinnhold

Utvikle en spill-basert e-læringsmodul hvor studenten kan utforske virtuelle sykepleiefaglige problemstillinger. I denne e-læringsmodulen skal studenten arbeide individuelt og få fortløpende tilbakemeldinger på sitt arbeid gjennom spillets gang. Det kan benyttes animasjon-, bilder og eller video, og studentene gis mulighet for å velge egnet plattform.

Modulen skal rette seg mot læringsutbyttet som omhandler å kunne identifisere og reflektere over etiske og juridiske problemstillinger ved bruk av teknologi og digitale løsninger. 

Framtidige scenarier/case bør kunne innpasses i samme løsning av faglærere i dette og andre emner, og det er derfor ønskelig at det lages en brukermanual for utvikling av nye tema i valgt plattform.

Vitenskapelig ansatte ved institutt for sykepleie vil bidra med det faglige innholdet i modulen.

Spillet skal tas i bruk når emnet starter opp høsten 2021.

Oppgaven er tiltenkt bachelorstudenter i multimediateknologi eller masterstudenter i multimedia og e-læringsteknologi. 

Henvendelser kan rettes til studieprogramleder Morgan Konnestad, som har fått utdypende informasjon om prosjektet.

Oppdragsgiver

Universitetet i Agder, institutt for helse- og sykepleievitenskap

Bachelorutdanning i sykepleie

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-10-07
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.