IS-304 Bachelorprosjekt - Automatisering av informasjonsflyt for krisehåndtering

Hopp til hovedinnhold

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) leder NFR-prosjektet INSITU – Informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse. Prosjektet fokuserer på hvordan beredskapsaktører kan bli mer effektive til å dele informasjon i operasjoner som krever samarbeid mellom ulike etater. Prosjektets hjemmeside: insitu.uia.no

Eksisterende rutinebeskrivelser og tiltakskort for håndtering av ulike krisestiuasjoner spesifiserer i varierende grad hvilken informasjon som skal innhentes, men er lite detaljert om hvordan denne informasjonen skal innhentes og deles.

Prosjektoppgaven skal utrede mulighetene for automatisering av informasjonsflyt mellom aktørene, og egnete verktøy for dette. Som del av dette skal det utarbeides «scripts» for utvalgte samarbeidsprosesser, og gjøres en vurdering av egnet verktøystøtte for dette. RPA-programvare og visuell programmering skal her inngå i vurderingen. Det vil også være aktuelt med integrasjon av kartbasert informasjon, via APIer fra Kartverket. Eksempel på scenario som kan fokuseres er håndtering av større skogbrann. Prosjektet skal utvikle en eller flere demonstratorer for å illustrere løsningspotensiale.

CIEM vil fremskaffe relevante rutinebeskrivelser og fasilitere kontakt med beredskapsaktører etter behov.

Oppgaven gir mulighet for utvikling av kompetanse innen IT-støtte for prosessautomatisering, informasjonsdeling og samhandling, som også har stor relevans innenfor andre anvendelsesområder enn krisehåndtering.

Oppdragsgiver

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), Universitetet i Agder

Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) er et tverrfaglig forskningssenter ved UiA, med status som toppsatsingsområde ved UiA siden 2014.

Senteret involverer forskere ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag som sammen forsker på  hvordan utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir nye muligheter for mer effektiv beredskap og krisehåndtering gjennom integrasjon av informasjon fra en rekke datakilder.

Prosjektene i CIEM finansieres blant annet av EU og Norges forskningsråd, og involverer tett samarbeid med beredskapsaktører i Agder og nasjonalt. 

 

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-10-14
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Emnekoder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson