Kompetanseenheten for kjønns- og seksualismangfold lyser ut tre masterstipend

Hopp til hovedinnhold

Vil du skrive masteroppgave om skreiv tematikk? Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold lyser ut tre stipender på 10 000 kroner hver.

Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder. Masterstudenter med tilknytning til andre institusjoner enn Universitetet i Agder kan også søke, så fremt masteroppgaven har et Agder-perspektiv.

Aktuelle temaer kan være:

  • skeives historie på Agder. En relevant tilnærming kan være dypdykk i arkiver eller å gjøre livshistorieintervjuer for å finne ut mer om hvordan kjønns- og seksualitetsmangfold har blitt omtalt eller levd i Agder gjennom tidene.
  • Skeives psykiske helse og uhelse i Agder. Hvordan spiller det å tilhøre en minoritet inn på den psykiske og fysiske helsen? Her vil et interseksjonelt perspektiv være av særlig interesse.
  • Kompetansen på LHBT+ i helsevesenet, skolen, barnevernet eller andre offentlige tjenester
  • Valgfritt tema.

For å søke må du:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2022 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre seminarer på våren eller høsten 2022.

Oppdragsgiver

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved UiA

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ble opprettet i 2020 på bakgrunn av funn fra levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder fra 2018. Levekårsundersøkelsen viste et klart behov for økt kompetanse og målrettede tiltak i regionen.

Enheten er organisert under Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Nærheten til Universitetet i Agder gjør at enheten samarbeider tett med de ulike fagmiljøene ved UiA.