Lage filmsnutter som skal være folkeinformasjon om flåttbårne sydkommer

Hopp til hovedinnhold

Som en del av vårt helseinformasjonsarbeid ønkser vi å lage filmsnutter om flått og flåttbårne sykdommer. De skal først og fremst være rettet mot personer som ønsker informasjon om forekomst, forebygging, sykdomsteg, diagnostikk og håndtering av flåttbårne sydkommer. De vanligste sykdommene i Norge er Borreliose og Tick-borne Encephalitis (flåttbåren hjernebetennelse). Vi er også interessert i kreative innsill til utforming av informasjonsmateriell som figurer/ animasjoner for å drive utstrakt informasjonsarbeid. Filmene skal brukes på våre nettsider, sosiale medier og i annet informasjonsarbeid. Det er mulig å sette dette inn i et større projekt hvor man ser på bruk og effekt av denne formen for informasjon til folk flest.

Oppdragsgiver

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Flåttsenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, tilbyr informasjon og rådgiving om flått og flåttbårne sykdommer. Flåttsenteret ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2014. Vi er organisert som en egen enhet ved Sørlandet sykehus, og har som mål å bedre og formidle kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele landet. Flåttsenteret driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og undervisning. Vi er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Sørlandet sykehus.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-03-30
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.