Leaflet for Frisklivssentralen i Grimstad

Hopp til hovedinnhold

Frisklivssentralen i Grimstad trenger din hjelp til å lage en "fresh" leaflet:)

Den skal ligge på fastlegekontorene, ulike steder i Grimstad kommune, sykehusene i Arendal og Kristiansand, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer etc.

Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter innen forebygging. Det er spesielt rettet mot personer som ønsker å komme i gang med livsstilsendring; være mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold og/eller tobakksavvenning.

Vårt tilbud retter seg i hovedsak mot personer over 18 år. Vi har også tilbud til barn, ungdom og familier.  

Årsakene til ønske eller behov for livsstilsendring kan eksempel være lite fysisk aktivitet, overvekt/fedme, forhøyet blodtrykk eller kolesterol, diabetes, lettere psykiske plager, søvnvansker, snus, røyk eller annen avhengighet av rusmidler.

Vi har ulike tilbud som: frisklivsresept som inkluderer helsesamtale, treningsgrupper, kostholdskurs, Aktiv med hund, Full rulle, søvnkurs, kurs i mestring av nedstemthet og depresjon. 

Frisklivssentralen har fokus på positiv endring av livsstil. Du trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å benytte deg av Frisklivssentralens tilbud.  

Vi ønsker at flere får lyst til å være litt mer fysisk aktiv, ha et litt sunnere kosthold og at de skal føle at dette vil være noe å komme i gang med hos oss i Frisklivssentralen. 

Frisklivssentralene i Norge jobber etter anbefalinger, veiledere og liknende fra Helsedirektoratet. Frisklivssentraler er den anbefalte måten å organisere forebyggende og helsefremmende tilbud i kommunene. 

Her er link til Nasjonal veileder for kommunale frisklivssentraler: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud/Kommunale%20frisklivssentraler%20%E2%80%93%20Etablering,%20organisering%20og%20tilbud%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/7cbef5d9-65ee-468d-b8a0-786746db7d2f:8807af537bb3231311db2fb7df9333566848f10a/Kommunale%20frisklivssentraler%20%E2%80%93%20Etablering,%20organisering%20og%20tilbud%20%E2%80%93%20Veileder.pdf

Vi i Frisklivssentralen Grimstad vil gjerne være behjelpelige med input til bachleor-oppgaven. 

Oppdragsgiver

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.

Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen. 
«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.

Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-11-05
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson