Likestilling og levekår i Lister

Hopp til hovedinnhold

Vedlagt finner dere en sammenstilling av heltid og deltid fordelt på kjønn og kommuner, jeg har valgt å ta med tidsintervall 2016-2019.  Det gjenstår selvsagt å se litt nærmere på tallene i relasjon til fylket og landsgjennomsnittet, men at vi må ta tak i denne problemstillingen mener jeg er en selvfølge.

Etter mitt syn burde vi bruke noe tid på å gjøre en god analyse her, og i større grad rette søkelyset på konsekvensene.  Jeg er redd for at de er mer negative enn positive. 

  • Dette vil ha en innvirkning på rekruttering generelt
  • både i forhold til familier som ønsker å flytte tilbake og
  • kvinner som ønsker 100% stilling
  • omdømme til regionen
  • er vi en region som ikke ønsker arbeidskraft med høyere utdanning?
  • holdninger

Det også interessant å gå  inn i styresammensetninger, menn kontra kvinner i styrer i regionen (både offentlig og privat) – og også se på kvinner kontra menn i ledende stillinger i regionen.

Distriktsperspektivet er også svært relevant, særlig sett i forhold til den pågående sentraliseringsbølgen.

Vi har akkurat gjennomført en likestillingskonferanse (kvinnespranget), her finnes også mange spennende perspektiv.

Oppdragsgiver

Listerrådet er et politisk og admini-strativt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder.

Hver kommune er representert med ordfører og en valgt representant. Rådmenn og representanter fra Vest-Agder fylkes-kommune deltar uten stemmerett. Medlemmer 2011-15.

Leder av Listerrådet er Jonny Liland (ordfører i Sirdal).

Ordførerene i Lister utgør rådets arbeidsutvalg.

Rådmannsutvalget har blant annet i oppgave å forberede saker til Listerrådet.

Listerrådet har kontor i Postgården i Lyngdal (Stasjonsgata 26), 3. etasje.
Daglig leder er Svein Vangen (951 40 560).

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2020-05-07
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder
Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson