Likestilling og levekår i Lister

Hopp til hovedinnhold

Vedlagt finner dere en sammenstilling av heltid og deltid fordelt på kjønn og kommuner, jeg har valgt å ta med tidsintervall 2016-2019.  Det gjenstår selvsagt å se litt nærmere på tallene i relasjon til fylket og landsgjennomsnittet, men at vi må ta tak i denne problemstillingen mener jeg er en selvfølge.

Etter mitt syn burde vi bruke noe tid på å gjøre en god analyse her, og i større grad rette søkelyset på konsekvensene.  Jeg er redd for at de er mer negative enn positive. 

  • Dette vil ha en innvirkning på rekruttering generelt
  • både i forhold til familier som ønsker å flytte tilbake og
  • kvinner som ønsker 100% stilling
  • omdømme til regionen
  • er vi en region som ikke ønsker arbeidskraft med høyere utdanning?
  • holdninger

Det også interessant å gå  inn i styresammensetninger, menn kontra kvinner i styrer i regionen (både offentlig og privat) – og også se på kvinner kontra menn i ledende stillinger i regionen.

Distriktsperspektivet er også svært relevant, særlig sett i forhold til den pågående sentraliseringsbølgen.

Vi har akkurat gjennomført en likestillingskonferanse (kvinnespranget), her finnes også mange spennende perspektiv.

Oppdragsgiver

Listersamarbeidet er en samlebetegnelse for interkommunalt samarbeid i Listerregionen. Samarbeidet består av råd, nettverk og tjenestesamarbeid som dekker flere sektorer og oppgaver på tvers av kommunegrensene. Lister består av de seks kommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund vest i Agder. Lister interkommunale politiske råd har koordineringsansvar for Listersamarbeidet og holder til i Lyngdal.

Les mer på: www.listersamarbeidet.no

Kontaktperson:
Svein Vangen, tlf. 951 40 560, e-post: svein.vangen@lister.no

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-05-07
Status: Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson