Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095

Hopp til hovedinnhold

På norske jernbaneskinner opererer en rekke forskjellige togtyper, fra eldre persontog som NSB BM69, nye togtyper som B74/75 FLIRT og forskjellige type lokomotiv og godsvogner (tømmer, malm, biler, væsker, containere mm.). Det finnes få gode målinger av de forskjellige togtypene og det er også vanskelig å ha en skinnekvalitet i tråd med kravene i EN-ISO 3095. Oppgaven vil bestå av å identifisere gode lokasjoner for å gjøre målinger av aktuelle togtyper i forskjellige hastighetsintervall, utførelse av lydmålinger, analyse samt debatt rundt validiteten av de (hvis de ikke møter kravene i EN-ISO 3095). For godstrafikk aktualiseres oppgaven spesielt av manglende kunnskap vedrørende emisjonsnivåer fra godsvogner med nye bremseløsninger som gir bedre hjulkvalitet (komposittklossbremser av sinter eller fiber, skivebremser). 

Som en aktuell prosjektoppgave til master- eller bacheloroppgave kan en analyse av tidligere målinger og ev. sammenligninger med internasjonal måledata være mulig. 

Kontaktperson: Trygve Aasen, Bane NOR, aastry@banenor.no, Tlf: 976 80 727

Oppdragsgiver

Bane Nor

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Bane NOR SF er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet. 

Les mer her: https://www.banenor.no/Om-oss/Om_Bane-NOR/

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-01-07
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.