Gå til hovedinnhold

Masterstipend på 15 000 kroner!

Hopp til hovedinnhold

Fakultet for humaniora og pedagogikk deler ut masterstipend på 15 000 kroner til masterstudent som skriver om tema knyttet til førstesemestertiltaket God start.

God start er en faglig mentorordning gjennom første semester for å hjelpe studenter med å finne seg til rette på campus og å mestre studiene. God start-gruppene vil bestå av 10-15 medstudenter, under ledelse av en studentmentor. Mentorer er erfarne studenter som fungerer som gruppeledere gjennom første studieår. I God start-gruppene vil det være fokus på godt og inkluderende fellesskap med medstudenter og hjelp til faglige og praktiske problemstillinger

Når vi skal dele ut stipendet, vurderer vi hvor relevant temaet for masteroppgaven er prosjektet, ut fra studentens prosjektbeskrivelse og faglige kvalifikasjoner.

Send en prosjektskisse om beskriver masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan

Dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring

Send søknaden som e-post til: godstart@uia.no

Mer info finner du på våre nettsider

 

Oppdragsgiver

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert: 2023-05-11
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson