Modellering av belastning i distribusjonsnettet

Hopp til hovedinnhold

Tradisjonelt sett har belastning i distribusjonsnettet vore basert på enkle, empiriske modellar. Med AMS (smart måling) har bransjen fått tilgang til detaljerte data, og dette gir grunnlag for ein langt meir realistisk og presis modell.

Oppgåva går ut på å etablere ein modell for belastning i distribusjonsnettet, og prøve denne ut basert på reelle data.

Oppgåva passar godt for studentar ved Fornybar Energi, men er ikkje eksklusiv for denne studieretninga. Det er fordel med godt fundament i matematikk og programmering.

Ta gjerne kontakt hvis du er interessert eller har spørsmål!

Oppdragsgiver

Agder Energi er et kunnskapsmiljø som skaper verdier for eierne, ansatte og samfunnet gjennom å foredle og forvalte naturlig fornybar energi. Vann og vind er evigvarende naturressurser og stadig mer verdifulle i en verden med behov for klimavennlig energi. Vår jobb er å la naturen arbeide for samfunnet. Vår ambisjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

 

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-10-28
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Ingen emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson