Gå til hovedinnhold

Oppfølging av kvinner i og etter barsel

Hopp til hovedinnhold

Forekomsten av alvorlig fødselsskade hos førstegangsfødende som ble forløst instrumentelt i 2021 er på 4,4 prosent. Det vi si ca 900 kvinner, hvert år, opplever å få en fødslesskade. En masteroppgave som kvalitativt undersøker hvilket tilbud gis til kvinner som ved fødselen får påvist skade etter Robson skala grad 3a, b og c, eller grad 4, totalruptur. I hvilken grad benytter de tilbudet? Er fastleger klar over at de skal sykemelde, at de ikke skal bruke barselpermisjonen til dette? I hvilken grad føler de seg i varetatt, ettersom det å ha en fødselsskade er et mentalt traume, i tillegg til en fysisk skade? I hvilken grad er det kvinnen selv som har søkt informasjon/funnet frem til behanding? Fastleger som skal følge opp barselkvinner på 6-ukerskontrollen, er de bevisst utfordringene kvinner med påviste eller uoppdagede skader kan få? Hvor stor andel har langvarige plager etter skade, 6 mnd? 8 mnd? Hva er kvinnenes egen opplevelse av hva helsevesenet kan tilby? oppleves det som tilstrekkelig og dekkende for deres behov? 

 

I tillegg vet vi at det er et stort mørketall på uregistrerte skader og ufordringer. Det kunne være emne for en egen oppgave.

 

Forekomsten av fødselsskader gikk opp noen steder sist år: 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/fodsel-og-abort/forekomst-av-fødselsrifter#resultater

Hva er årsaken til dette? Tidsbruk? Dårlig kommunikasjon? Generell medikalisering av fødsel? Hvilke tiltak kan settes inn for å forbygge for skader?   

 

Oppdragsgiver

Landsforeningen for kvinner med fødselsskader

Vi er en interesseorganisasjon for kvinner som har fått skader og utfordringer etter fødsel. Organisasjonen består av et styre som forestår opplysningsarbeid og likepersonsarbeid og har kun medlemsinntekter, ingen statlig støtte. 

I 2022 søkte vi i samarbeid med N.K.S. om midler fra Dam-stiftelsen til å utvikle og etablere Barselambassadørene, et utvidet opplysnings- og likepersonstiltak. Vi retter oss ikke bare til fødselsskadde, men har som mål å være en portal for alle kvinner som har spørsmål om små og store utfordringer i og etter barsel. Prosjektet er treårig, vi er i vårt første år. Prosjektledelsen har tilhold i Kristiansand, og vi skal gjenomføre en pilot lokalt på samme sted. 

Gjennom et omfattende samarbeid med NKIB, Nasjonalt kompetansesenter for inontinens og bekkenbunnsykdom utvikler vi et e-læringsprogram som er en del av skoleringen av de kommende barselambassadørene. I den forbindelse ville vi gjerne knytte til oss studenter som er opptatt av barsel- og bekkenbunnsutfordringer, noe som er høyaktuelt, i endring og som trenger forskning og nye tall. Det er ønske om en masteroppgave som vi kan snytte til temaet, vi håpe å søke om midler til gjennomføring.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2023-02-03
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.