Oppgaver omkring yrkesfagenes samfunnsmessige betydning

Hopp til hovedinnhold

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet har et vidt spekter av pågående prosjekter i videregående skoler med yrkesfaglige programfag, ungdomsskoler, lærebedrifter og bedrifter i privat og offentlig sektor. De enkelte prosjektene har ulik karakter, både i størrelse og innhold. Noen omhandler opplæring i yrkesfag i skole, mens andre fokuserer på kollegafellesskap. Noen eksempler på type prosjekter: implimentering av ny teknologi i undervisning, hvordan arbeide med utagerende elevatferd, kollegaveiledning, yrkesretting i ungdomsskolen m.m. 

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet tilbyr masterstipend på inntil kr. 15.000,- for oppgaver og arbeid som vil bistå senterets virksomhet.

Ta kontakt med oss dersom du sitter med en interesse for yrkesfages samfunssverdi, opplæring i den videregående skolen og bedrift, eller andre interessefelt innen pedagogikk/humaniora og samfunnsvitenskapelige områder. Vi er i stor grad interessert i å høre om dine interessefelt og se om vi har noen prosjekter som omgår samme innholdsmessige forankring.

Send en kort søknad til sya@uia.no, og merk emnefeltet med: "søknad til masterstipend".

Oppdragsgiver

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA) ønsker å synliggjøre yrkesfagenes samfunnsmessige betydning, relevans og styrke yrkesfagenes posisjon og omdømme i samfunnet. Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet er lokalisert på Universitet i Agder under fakultet ved humaniora og pedagogikk og under instituttet for pedagogikk. Senteret skal drive videreutvikling av yrkesopplæringen i skole og arbeidsliv, og legge til rette for samarbeid mellom skole, lærebedrift, opplæringskontor, skoleeier og lokalt arbeidsliv. Vi arbeider fremtidsrettet og offensivt med hovedvekt på utvikling av nye opplærings- og arbeidsformer, bedre forhold for elever i videregående skole og lærlinger i lærebedrifter. Senteret arbeider systematisk for å bygge opp egen kompetanse og forske sammen med skole, lærebedrifter og opplæringskontor. Vi jobber aktivt med å følge med på internasjonale trender og ønsker å være i forkant av nye opplæringsformer og undervisningsmetoder i samarbeid med skoleeier og arbeidsliv i privat og offentlig sektor.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-06-29
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson