Opplæringspakke Somatisk Helsetilstand

Hopp til hovedinnhold

Utviklingssenteret ønsker å tilby helsepersonell opplæringspakke i tidlig identifisering og rask respons ved forverring i somatisk helsetilstand (NEWS). Det er ønskelig å lage opplæringspakken som e –lærings kurs med elementer av filmer, fagstoff, quiz og gaming. 

E-læringskurset skal plasseres på en plattform som er kostnadsfri for kommuner. Utviklingssenteret vil stå for faglig innhold med tanke på NEWS. Men vi ønsker hjelp av masterstudenter til å utarbeide den tekniske delen av e- læringskurset. Primært ser vi etter studenter fra IT og helsefag og studenter innen multimedia/kommunikasjon. 

Se mer informasjon om NEWS her: 

https://vimeo.com/378243615

Ta kontakt med våres kontaktperson, dersom du ønsker å bidra! 

Oppdragsgiver

Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-04-02
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson