Optimalisering av kjølesystemene i hovedbygg somatikk ved Sørlandet Sykehus Kristiansand

Hopp til hovedinnhold

I hovedbygg somatikk er det i dag kjøleløsninger basert på en kombinasjon av kjølemaskiner og frikjøling fra Agder Energi (sjøvann med en temperatur på ca. 12 grader pumpes opp fra en dybde på ca. 150 meter i byfjorden og føres i rørledning til sykehuset).  Sykehusets behov for kjøling omfatter kjøling for komfort, kjøling av tekniske rom og kjøling til maskiner og utstyr.  Sykehuset har behov for å vurdere hvilke tiltak som kan/bør gjennomføres for å møte et økende behov for kjøling.  Arbeidet vil bestå i:

-          Kartlegge dagens kjølesystem, inkludert en samlet oversikt over forbrukere og energibehov/energikostnad (forutsetter et forarbeid fra sykehus med oppdatering av tegningsgrunnlaget)

-          Foreslå tiltak for å optimalisere dagens kjølesystemet slik at energikostnadene reduseres og/eller kjølekapasiteten økes. 

-          Foreslå tiltak for å utvide dagens kjølesystem, inkludert investeringskostnader og energikostnader.

Kontaktperson: Jan Erik Berntsen, enhetsleder VVS/Lasse Grødum, prosjektleder eiendomsseksjonen

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-12-02
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson