Optimalisering av systemene for varmegjenvinning i hovedbygg somatikk ved Sørlandet Sykehus Kristiansand

Hopp til hovedinnhold

I hovedbygg somatikk er det i dag 56 ventilasjonsanlegg med en samlet luftmengde på ca. 750.000 m3/time.  Anleggene er i hovedsak fra sykehuset ble bygget i 1989.  Som  et ledd i arbeidet med å fornye ventilasjonsanleggene ønsker sykehuset å foreta en gjennomgang av systemet for varmegjenvinning.  På bakgrunn av denne gjennomgangen skal det utarbeides et beslutningsgrunnlag for sykehusets ledelse om investering i nye varmegjenvinnere.  Arbeidet vil bestå i:

-          Kartlegge dagens system for varmegjenvinning

-          Beregne virkningsgrad, energikostnad og vedlikeholdskostnader med dagens system

-          Foreslå et nytt, optimalisert varmegjenvinnersystem. Estimere investeringskostnader og beregne energikostnader, vedlikeholdskostnader og luftmengder/forbedret luftkvalitet med et nytt anlegg.

-          Foreslå en utskiftingsplan etter en kost-nytte beregning.

Kontaktperson: Jan Erik Berntsen, enhetsleder VVS/Lasse Grødum, prosjektleder eiendomsseksjonen

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-12-02
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson