Overordnede grep for store reduksjoner av klimagassutslipp

Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn for oppgaven: Samarbeidet mellom UiA og Nye Veier

2016 inngikk Universitet i Agder og Nye Veier en samarbeidsavtale med hovedmål om å bidra til å oppfylle Nye Veiers samfunnsoppdrag, om å bygge gode veier raskere og smartere. Samarbeidet skal også bidra til å stimulere til økt samskaping mellom næringsliv og forskning. Forskningsprosjektet MEERC er opprettet for å bidra til dette. MEERC har også som et hovedmål å bidra til å utvikle ingeniørutdannelsen ved UiA. Resultatet av samarbeidet vil forhåpentligvis bli mer og bedre vei for pengene med mindre miljøkonsekvenser og økt innovasjonstakt i hele industrien i hele verdikjeden, samt enda bedre ingeniørutdannelse.

Samarbeidsavtalen definerer fire satsningsområder:

1) Industrialisering- og prefabrikkering
2) Digitalisering
3) Miljø og klima
4) Gjennomføringsmodeller

For hvert av disse områdene skal det opprettes fagutvalg bestående av deltakere fra industrien, universitet og Nye Veier. Disse fagutvalgene utgjør styringsgrupper på FoU-arbeidet innen deltemaene, og har tatt initiativet til oppgaveforslaget nedenfor.

Oppgaveforslag:

Miljøhensyn blir stadig viktigere i bygge- og anleggsprosjekter, og legges nå inn som egen vurderingsfaktor (ved siden av pris) i kontraktstildelinger for nye veianlegg. Mange initiativer er igangsatt for å redusere miljøpåvirkning fra enkelttiltak. Dette prosjektet går ut på å undersøke hvilke prinsipielle grep som kan gjøres for å få systematiske og store reduksjoner i klimagassutslipp fra veibygging, og hvilke andre konsekvenser dette kan medføre for samfunnet – eksempelvis redusert estetisk kvalitet eller redusert lokaldemokrati i planprosesser.

Prosjektet tas i samarbeid med Nye Veier.

Forhåndsgodkjent for:

  • BYG-300 - Byggdesign, bachelor
  • BYG-507 - Bygg (forprosjekt til masteroppgave)
  • BYG-508 - Bygg (masteroppgave)

Oppgaveforslag

Type: Fra faglærer
Publisert:2018-05-04
Status:Ledig
Grad: Master

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson

Send studiet på mail