Presentasjon av "smart by"-data

Hopp til hovedinnhold

Lillesand kommune deltar i et nasjonalt pilotprosjekt via Telenor, med mål om å etablere en dataplattform for håndtering av sensorer. En smart by/kommune tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

I prosjektet inngår at vi tester ut IoT-sensorer, med spesielt fokus på vannkvalitet- og temperatur, parkering samt luftkvalitet.

Vi ønsker et samarbeid med UiA for å håndtere dataen som samles inn i konseptfasen av prosjektet, og presentere den internt for ansatte og eksternt for innbyggere. Det kan være aktuelt med utvikling av en app, en løsning som er integrert i vår Office 365-plattform, kommunens hjemmeside eller en annen løsning.

Siden prosjektet nå er i en konseptfase vil studentene kunne være med og bidra i veivalgene som blir gjort. Avgrensning av studentenes bidrag skjer etter gjennomgang.

Vi kan tilby et spennende prosjekt, som vil kunne ha stor betydning for både ansatte og innbyggere i Lillesand kommune. I tillegg et prosjekt som handler om bruk av ny og delvis uprøvd teknologi. Hovedmålet er at vi som kommune skal levere bedre løsninger og tjenester, ved bruk av teknologi, i tråd med statens føringer for digitalisering av offentlig sektor.

Ta gjerne kontakt om dere er interessert eller har spørsmål!

Oppdragsgiver

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-10-24
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson