Robot for vurdering av anbudsforespørsler

Hopp til hovedinnhold

Våre kunder etterspør i stadig større grad kompetanse og verktøy innenfor mer eller mindre intelligent robotisering av administrative prosesser. Vi ser eksempler på enkle anvendelser, men vi tror det er et stort potensial for utvikling på dette området. Vi ønsker å utforske mulighetene og vinne erfaring ved å se på en av våre egne interne prosesser.

A-2 vurderer mellom 500 og 1000 anbudskonkurranser i året. Det er tidkrevende å gjøre en grundig analyse av alle disse, så svært mange siles bort etter en helt overordnet vurdering av partnere i selskapet. Spørsmålet vi ønsker svar på er om en algoritme kan gjøre en raskere og bedre jobb med å velge ut anbudskonkurranser som vi bør delta i. Vi anser dette en tverrfaglig problemstilling, selv om vi gjerne ser at konkrete verktøy og metoder testes ut eller demonstrers.

Helt overordnet dreier dette seg om å matche hva A-2 kan tilby med hva som etterspørres. Forespørslene i offentlig sektor er relativt standardiserte, og vi har et stort arkiv med forespørsler hvor vi har oversikt over hvordan de har blitt vurdert, tilbud som er skrevet og utfallet av tilbudene. Ellers har vi tjenestebeskrivelser og CVer som beskriver hva vi generelt kan tilby, samt oversikter over hvilke konsulenter som er tilgjengelige når.

Et prosjektarbeid vil bli støttet av en administrativ ressurs og en partner som daglig er involvert i prosessen, samt at ideer og løsningsforslag kan drøftes med kompetansepersoner i selskapet. Dette siste både som del av utviklingsprosessen og som arena for erfaringsutveksling begge veier.

Det er ikke viktig for A-2 at resultatet blir en fungerende robotisering av prosessen. Det som er viktig for oss er å se hvor moden teknologien er og hvilke problemstillinger som man møter i praksis ved å sette en robot til å gjøre administrative oppgaver i en virksomhet. Vi vil derfor foretrekke en viss grad av tverrfaglighet i tilnærmingen til oppgaven.

Oppdragsgiver

A-2 Norge AS

A-2 Norge et konsulentselskap med over 50 ansatte som tilbyr uavhengig rådgivning innen IT, organisasjon og ledelse. Vi bistår kunder i offentlig og privat sektor med å kartlegge behov, synliggjøre muligheter og gjennomføre endringer. Vi kombinerer teknologiforståelse og bransjeinnsikt for å kunne lose våre kunder gjennom endringer i en tid preget av innovasjon, disrupsjon og organisatorisk nytenking.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2020-12-11
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.