Sirkulærøkonomi: Systematisk om- og gjenbruk av løst og fast inventar

Hopp til hovedinnhold

Kommuner og det offentlige ellers er de største boligeierne vi har, og vi forvalter store verdier og arealer til mange formål. Vi trenger å øke fokuset på bærekraft i forvalting og utvikling, både for klima og for økonomi, og for å endre holdninger hos alle våre brukere ute i byggene.

Vi skal nå i gang med ut- og ombygging av Froland Ungdomsskole og kulturskole, og i den forbindelse har vi fått midler til å gjennomføre et prosjekt som skal systematisere nettopp dette. Målet er et brukervennlig system som gir oversikt på løst og fast inventar, hvor det befinner seg og i hvilken tilstand. Vi vil starte med skolen parallelt med byggeprosjektet, og utvide til andre bygg etter hvert. 

Vi har et sterkt ønske om å benytte internkontrollsystemet vi allerede har (IK-Bygg), da dette er det byggdriftere ute på byggene er vant til å bruke. Vi har vært i kontakt med Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å forsøke å få på plass et samarbeid her.

Prosjektet vil vi skal inneholde alt fra møbler til gulvbelegg, og vi trenger kartlegging og registrering av relevante opplysninger som tilstand, størrelse, plassering mm i et brukervennlig format.

Hva vil det bety for foravtrykket i dette prosjektet?

Hva vil det bety på sikt for hele kommunen?

Statsbygg jobber med pilotprosjekt på det samme, men de vil teste ut systemer som finnes allerede, nemlig Loopfront og Rehub.

Klarer vi å lage et eget system i programmet kommunene allerede bruker?

Klarer vi å møte nye TEK krav før de kommer når det gjelder sirkulærøkonomi?

Klarer vi å sette tall på hva vi sparer miljøet for?

Klarer vi å sette tall på hva vi sparer kommunebudsjettet for?

Her ønsker vi et samarbeid for noe som er helt i tiden, men tidlig ute og her har vi en sjanse til å utvikle noe for fremtiden!

 

Oppdragsgiver

Froland Kommune

Froland kommune er en liten kommune med liten administrasjon, og vi på teknisk har den fordelen at vi har ett bein i utvikling og ett bein i drift. Vi utvikler og forvalter skoler, barnehager, kulturbygg, omsorgsbygg, infrastruktur og mye mer.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-05-10
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.