Studente(r) til en masteroppgave innen samskapingsprosesser og likestilling

Hopp til hovedinnhold

Studente(r) til en masteroppgave innen samskapingsprosesser og likestilling (UiA CoLAB og Senter for Likestilling)

PROSJEKT (som haster):

“Unges stemmer for likestilling i Norden” (NIKK) -prosjektet skal involvere unge i likestilling og bærekraftsmålene gjennom samskapingprosess med en metode som kalles GenderLab (1).  Prosjekt er et Nordisk samarbeid mellom Norge (UiA Senter for Likestilling og CoLAB), Danmark (KVINFO) og Sverige (Region Värmland). Prosjektleder er Senter for Likestilling ved UiA.

GenderLAB er inspirert av Design Thinking (DT) og normkritiske metoder. I dette prosjektet kombineres samskaping og kjønns- og mangfoldsforskning for å skape og fremme nye løsninger og verktøy. Kombinasjonen av de to teknikkene er ny og unik fordi den tar deltakeren gjennom en prosess som utfordrer og endrer både egne og andres normer, samtidig som det er med på å utvikle innovative løsninger. Design Thinking og normkritikk gir rom for erfaringsutveksling og forslag til nytenkende og innovative løsninger på likestillingsutfordringer i en nasjonal og nordisk kontekst. 

Nå leter vi etter en eller flere masterstudenter som vil skrive masteroppgave om GenderLAb i en likestillingssammenheng. Studenter fra alle fagretninger og fakulteter er velkomne til å utforske dette. Problemstillingen kan være tatt fra ditt felt og perspektiv. Alle perspektiver er viktig for å videreutvikle forståelse om samskapingsprosesser som er knyttet til likestilling, bærekraft og innovasjon. Tar gjerne kontakt hvis du er interessert.

HVA VI TRENGER FRA DEG?

  • At du selv har en faglig veileder til masteroppgaven
  • At du selv bestemmer deg for hva du vil utforske (vi sparrer gjerne med deg)

HVA VI KAN TILBY?

  • Vi kan gi råd og veiledning om datainnsamling og med NSD-søknad
  • Vi har erfaring med å gjøre forskning på dette feltet
  • Vi har allerede tre planlagte workshoper (se datoer nedenfor) for å utforske temaet med mange ulike deltagere. I tillegg skal det avholdes en rekke workshops og samlinger med nordiske deltakere i én uke i slutten av september. Dette holdes i Agder.

Tidsplan for de første workshopene:

Workshop 1: Likestilling og interseksjonelt perspektiv den 16. mars

Workshop 2: Utdanning, arbeid i et kjønnsperspektiv den 15. april

Workshop 3: Klimaendringer og kjønn den 6. mai

Språk i workshopene og prosjektet er norsk. I september blir språk nordisk eller kanskje engelsk.

Om dette er interessant eller om dere trenger mer informasjon ta kontakt med Päivikki Lahtinen (paivikki.lahtinen@uia.no) eller Theodor Henriksen (theodor.henriksen@uia.no ) fra UiA CoLAB.

(1)Christensen, J. F., Mahler, R. & Teilmann-Lock, S. (2020). GenderLAB: Norm-critical design thinking for gender equality and diversity. Organization 1-13.

Oppdragsgiver

UiA CoLAB

UiA CoLAB er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og sosial innovasjon.

Vi samler innbyggere, studenter, forskere, offentlige og private virksomheter i regionen for å sammen løse samfunnsutfordringer. Dette gjør vi gjennom en rekke ulike samarbeidsformer.

Kontaktperson

Päivikki Lahtinen eller Theodor Henriksen