Studenter til en Bachelor eller Master oppgave

Hopp til hovedinnhold

IKT Agder

IKT Agder - er Norges første interkommunale IKT samarbeidsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på over 80 ansatte, leverer selskapet IKT tjenester som omfatter blant annet brukersupport, drift av infrastruktur, system forvaltning, prosjektledelse, digital rådgivning og innovasjon for våre medlemmer og kunder.

IKT Agder sine medlemmer er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Vennesla, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune med ansvaret for over 43.000 brukere. Fra andre kommunalt eide selskaper som Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk AS og Vest-Agder-museet er også på vei inn på selskapets medlemsliste.

IKT Agder sin Visjon er «Enklere hverdag» og skal styrke våre medlemmer sin IKT kompetanse, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnads kontroll, samt være våre medlemmer sin interne IKT organisasjon. Kort oppsummert:

-          bidrar til innovative brukertjenester i samarbeid med innbyggerne​

-          leverer effektive og moderne systemer som frigjør tid​

-          er eiernes utviklingspartner av digitale tjenester

Selskapet har kontorer i Kristiansand og Vegårshei med hovedkontor i Arendal.

IKT Agder ønsker å lage en film evt. virkningsfulle bilder som viser hva vi jobber med, vår visjon og strategi. Filmen/bildene vil kunne brukes på våre nettsider, samt som en presentasjon av selskapet i flere sammenhenger – i stedet for diverse Powerpointer… Dere får stor frihet til å utforme det slik dere ønsker, samt tilgang til god kompetanse i vårt selskap. Det vil være en glede for oss å samarbeide med dere!

 

Om dette er interessant eller om dere trenger mer informasjon; Ta kontakt med Hanne Møgster;

hanne.elisabeth.mogster@ikt-agder.no eller på tlf: 97 77 56 86

Oppdragsgiver

IKT Agder – Norges første interkommunale IKT-driftsselskap på to forvaltningsnivå.

IKT Agder er leverandør av IKT-tjenester for våre eiere og kunder som blant annet omfatter utvikling av portaltjenester, drift av utstyr, nettverk, forvaltning, drift av applikasjoner, service/brukerstøtte og IKT avtaleforvaltning. Selskapet bidrar også sterkt med rådgivning innen digital utvikling av kommunenes tjenester og hvordan man ved bruk av teknologi kan realisere ulike gevinster.

Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon Utvikling i samarbeid.

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland, samt Aust Agder fylkeskommune. Selskapet består av 50 ansatte.

IKT Agders totale nettverk er et av Sørlandets største med ca. 20 000 brukere (dette inkluderer elever). Vi drifter og forvalter et høyt antall switcher, brannmurer, trådløse aksesspunkt, servere, lagring/backup, applikasjoner, databaser og telefoni.
 

Les om oppdragsgiveren >

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert:2019-09-30
Status:Ledig
Grad: Ingen

Fagområder

Emnekoder

Kontaktinformasjon Logg inn for å se forslagets kontaktperson