Studie av Bane Nors støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard

Hopp til hovedinnhold

Bane NOR har i mange tiår gjort skjermingstiltak langs våre jernbanelinjer for å redusere utbredelsen av støy til omgivelsene. Bane NOR har støyskjermer fra mange produsenter, med forskjellige materialvalg og utforming. Bane NOR ønsker å tilegne seg mer kunnskap rundt forskjellige type støyskjermer, fra deres akustiske egenskaper og hvorvidt effekten forringes over tid, til hvor representative beregningene av de er i beregningsmetoder som Nord96, Nord2000 og CNOSSOS-EU. 

Bane NOR vil også (sannsynligvis) oppføre lave støyskjermer i et utbyggingsprosjekt, og tilsvarende målinger og vurderinger av beregnet effekt kan da være en aktuell oppgave. 

Kontaktperson: Trygve Aasen, Bane NOR, aastry@banenor.no, Tlf: 976 80 727

Oppdragsgiver

Bane Nor

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Bane NOR SF er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet. 

Les mer her: https://www.banenor.no/Om-oss/Om_Bane-NOR/

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2022-01-07
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.